Η Ιστορία Μας

Η γνωριμία μας πριν χρόνια και η κοινή μας αγάπη για τα παιδιά μας οδήγησαν να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε έναν χώρο που οι μικροί μαθητές μας θα τον αισθάνονται σαν δεύτερο οικογενειακό τους περιβάλλον. Οι συνεργάτες μας διαθέτουν διάθεση και αγάπη για αυτό που κάνουν, είναι άμεσοι στην επικοινωνία, έμπειροι, ευαίσθητοι, υπεύθυνοι, ουσιαστικά προσόντα που θεωρούμε απαραίτητα για την καθημερινή τους επαφή και αλληλεπίδραση με τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας.